VỊ TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN

2013-10-06 17:20
 
                                                          
VỊ TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN
 
Võ Nguyên Giáp vị tướng quân
Ông là tướng của nhân dân anh hùng
Việt Nam Hồ Chí Minh cùng
Võ Nguyên Giáp mãi trong lòng dân ta
Cầm quân thao lược tài ba
Hai cuộc kháng chiến sơn hà bình yên
“Chín năm là một Điện Biên
Lên vành hoa đỏ lên thiên sử vàng”(1)
Pháp thua Pháp phải đầu hàng
Mỹ vào can thiệp cắt ngang nước mình
Hai mươi năm cuộc chiến chinh
Cuối cùng chiến dịch…Chí Minh“tốc thần”(2)
Cuốn cờ Mỹ chạy rân rân
Văn Minh tổng Thống Ngụy quân đầu hàng (3)
Việt Nam thống nhất một đàng
Chiến công hiển hách thế gian tôn sùng
Thực dân mới cũ cáo chung
Phong trào giải phóng khốn cùng dâng lên
Các nhà cách mạng dân quyền
Coi ông là bậc thánh tiên đương thời
Vị tướng đặc biệt trên đời
Ở trong thế kỷ hai mươi đứng đầu (4)
Võ Nguyên Giáp ông xứng câu
“Võ Truyền quốc sử, văn giầu nhân tâm”. (5)
                        Gi-An Nguyễn Quốc Giản
                                ĐTb 08 38380374
 
1/ Thơ Tố Hữu. 2/ Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Thần tốc, thân tốc, thần tốc hơn nữa, Táo bạo, táo bạo, táo bạo hơn nữa…mệnh lệnh chiến đấu của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch HCM cho toàn quân. 3/ Tổng thống ngụy Dương Văn Minh. 4/ Một số tướng lĩnh và các nhà chiến lược quân sự của thế giới coi ông là vị tướng tài ba nhất trong thế kỷ hai mươi. 5/  Lấy ý từ câu đối của Gs Vũ Khiêu tặng Đại TướngVõ Nguyên Giáp:Võ công truyền quốc sử / Văn đức quán nhân tâm.